Paikallissäännöt

Päivitetty 16.8.2018

Irtokivet hiekkaesteissä
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24-1)

Kiinteät haitat viheriön läheisyydessä
Pallon ollessa pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta joka sijaitsee enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta, ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja nostaa pallonsa, puhdistaa ja pudottaa sen lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pelaaja saa vapautuksen myös, jos kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) vapauttaa haitasta, b) ei ole lähempänä reikää ja c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Mittamerkit
Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

Hake
Hakkeella peitetyt alueet ovat kentän oleellisia osia ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja. Pelaaja voi siirtää yksittäisiä hakepaloja, mutta mikäli pallo tällöin liikkuu, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen ja pallo on siirrettävä takaisin (sääntö 18-2).

Kunnostettavat alueet
Kunnostettava alue on merkitty sinisin paaluin, josta vapautuminen haluttaessa säännön 25-1 mukaisesti. Kunnostettava alue, josta ei saa pelata, on merkitty sinivalkoisin paaluin. Kyseiseltä alueelta pelaajan on vapauduttava ilman rangaistusta säännön 25-1 mukaisesti.

Maahan painunut pallo
Omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa koko pelialueella nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Pudotetun pallon pitää ensimmäiseksi osua kentän osaan pelialueella. Pelialue käsittää koko kentän pl. pelattavan reiän tiiauspaikka ja viheriö sekä kentän kaikki esteet.

Muurahaiskeot
Muurahaiskeot ovat kunnostettavaa aluetta, vapautuminen säännön 25-1 mukaan.

Mittalaitteet
Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), rikkoo hän sääntöä 14-3.

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa
Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Huoltotie Master 1 ja 7
Master 1. väylän ja Master 7. viheriön välissä kulkeva huoltotie on kentän oleellinen osa.

Istutukset
Klubi- ja pysäköintialueen istutukset (kukkapenkit ja pensaat) ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen säännön 24-2 tai 24-3 mukaisesti

Out-rajan päättyminen
Valkoinen paalu, jossa on musta pää, osoittaa pelikentän ulkorajan päättymisen. Kyseisestä kohdasta ulkoraja jatkuu 90 asteen kulmassa pelialueesta poispäin.

Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta
Lyöntipeli kaksi lyöntiä. Reikäpeli reiän menetys.

Viheriöillä reiän sijainnin ilmaisevat liput:

Valkoinen lippu = Reikä viheriön takaosassa
Keltainen lippu = Reikä viheriön keskellä
Punainen lippu = Reikä viheriön etuosassa

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail