Kastelujärjestelmän uusiminen

Tälle sivulle päivitetään tietoa kastelujärjestelmän uusimiseen liittyvistä töistä ja siitä miten ja missä projekti etenee. Tiedot pitävät sisällään kuvia, videoita ja tekstiä. Tämän sivun avulla voit kurkistaa kulissien taakse remontin maailmaan ja nähdä minkälaisten asioiden parissa työtä tekevät henkilöt ahertavat. Pelaamiseen vaikuttavat tärkeät ajankohtaiset asiat viestimme ensisijaisesti muiden kanaviemme kautta, kuten esimerkiksi kotisivujen etusivulla olevan kenttien tilanteesta kertovan uutislaatikon välityksellä. Tämä sivu on tarkoitettu ensisijaisesti yleisesti asiasta kiinnostuneille, jotka ovat kiinnostuneita meille huipputärkeän projektin etenemisestä.

Alla oleva materiaali päivittyy säännöllisesti ja se esitetään aikajärjestyksessä siten, että uusin päivitys on aina ylinnä ja vanhimmat alinna. Seuraa sivua säännöllisesti ja katso uusimmat kuulumiset.

 

Kastelujärjestelmän uusimisen taustoista olemme kertoneet ja uutisoineet aiemmin usein eri tavoin. Voit lukea aiheesta mm. tästä linkistä.

 

Laakso-kenttä alkaa valmistua

Maanantaina 17.6. alkaneella viikolla kastelujärjestelmän uudistaminen on edennyt Laakso-kentän osalta loppuvaiheeseen. Viimeiset sadettimet on asennettu ja nyt korjataan asennusjälkiä ja valmistellaan työn alla ollutta takaysiä pelaajien vastaanottamista varten. Loppuviikosta perjantaina on tarkoitus avata jälleen Laakso kokonaisuudessaan pelaajille ja siirtyä remontissa Masterin takaysin kimppuun.

 

Kuva alla: Laakso 18 viheriösadettimien asennus

 

Kuva alla: Laakso 18 viheriösadettimien asennus

 

Remontin jälkien korjaaminen

Kastelujärjestelmäremontti etenee aina ”ysi” kerrallaan. Kun työn alla olleen yhdeksän reiän kokonaisuus on asennuksen osalta valmis, on aika siistiä jäljet. Niin sanotulla aurausasennuksella väylille ja raffiin jäävät jäljet ovat minimaalisen pienet siihen nähden, että maan alle on asennettu aina putket ja kaapelit. Myös sadettimien asennus tapahtuu melko siististi, kun asennuskohdalta poistetaan ensin ruohopinta sitä varten rakennetulla ruohopinnan poistovälineellä. Tämä väline ottaa ruohopinnan lisäksi sen verran kasvukerrosta ja ruohon juuria mukaan, että kokonaisuus irtoaa aina eräänlaisena ruohomattona, joka voidaan asentaa myöhemmin samalle paikalle uudestaan. Ruohopinnan poistamisen jälkeen sadettimelle kaivetaan kuoppa, johon se asennetaan. Asennuksen jälkeen kuoppa täytetään maa-aineksella, kasvukerroksella ja laitetaan poisotetut ruohomatot takaisin paikalleen. Jälki on melko siistiä ja kasvaa nopeasti takaisin umpeen. Runkolinjat ovat sen verran paksua putkea, ettei niitä voida asentaa aurausmenetelmällä. Niitä varten pitää kaivaa mahan kaivurilla isompi oja, jolloin jäljetkin maastossa ovat suuremmat. Runkolinjat onneksi pystytään asentamaan suurimmilta osin melko kaukana varsinaisesta pelialueesta, jolloin kentälle aiheutuneisiin jälkiin pelaajat eksyvät melko harvoin pelatessaan. Haitta on hetken aikaa enemmänkin visuaalinen. Jos pelaaja kuitenkin tämmöiseen korjattuun jälkeen eksyy, selviää siitä ilman rangaistusta paikallissääntöihin merkityllä siirtosäännöllä. Kun työn alla ollut ysi on valmis ja kaikki asennettu, korjataan myös runkoputkien kaivamisesta aiheutuneet jäljet kenttään. Kaivannot täytetään, päälle asennetaan hyvä kerros kasvualustaa ja kylvetään. Kesän aikana pikku hiljaa myös nämä runkoputkien jäljet häviävät ruohon kasvaessa asennuskohtiin.

 

Kuva alla: Sadettimien asennuspaikalta otetaan nurmileikkurilla tarvittavat nurmipinnat ja hieman kasvukerrosta pois. Irroitettava ruohomatto kerätään rullalle ja säilytetään myöhempää takaisinasennusta varten. Ruohon irroituksen jälkeen sadettimelle kaivetaan kuoppa, johon kasteluputki ja kaapeli tuodaan niin sanotulla aurausmenetelmällä. Kun sadettimen asennus on valmis, ruohomatot asennetaan takaisin omille paikoilleen. Näin asennuksesta jäävä jälki on minimaalinen. Kuva otettu Laakso 17:ltä.

 

Kuva alla: Laakso 17. Sadettimen asennusta varten leikataan ruohosta irti sopivan kokoinen matto, joka laitetaan sadettimen asennuksen jälkeen takaisin omalle paikalleen.

 

Kuvassa etualalla: Sadetinta varten väylälle kaivetaan siisti teräväreunainen kuoppa, joka myötäilee poisotetun nurmen pintakerroksen muotoa. Sadettimen asennuksen jälkeen kuoppa täytetään ja poisotettu nurmimatto asetetaan takaisin paikoilleen, jolloin työn jälki on siistiä ja kentän pelattavuus heti asennuksen jälkeen mahdollisimman hyvä. Kuvassa taka-alalla: Runkolinjaa kaivetaan Laakso 18 väylän halki kohti Master-kenttää.

 

Kuva alla: Runkolinjan kaivuujälkien siistimistyö käynnissä Laakso 3 ja 4 väylien välissä

 

Video alla: Runkolinjat pyritään sijoittamaan, aina kun mahdollista, sivuun pelialustoilta. Alla olevalla videolla runkolinja kulkee klubin rangen ja Master 10:n väylän välissä sijaitsevan huoltotien vieressä. Myös maasto vaikuttaa runkolinjojen sijoittamiseen. Kallioisilla alueilla kallioita kierretään, jotta voidaan välttää raskaat rakennustavat. Tähän asti, kun Laakso-kentän työt ovat loppusuoralla, olemme selvinneet melko vähäisin linjamuutoksin eikä merkittävää ongelmia työssä ole kohdattu.

 

Video alla: Runkolinjan kaivuujäljen kylväminen. Kylvö tapahtuu pienellä talutettavalla ja osin päältäajettavalla kylvökoneella, joka tekee pientä uraa kasvualustaan samalla, kun tiputtaa siemenet tasaisesti maahan. Kylvökonetta ajamassa NV Golf Oy:n suomalainen kentänrakentamisen ammattilainen Rene Bergman.

Kuva alla: Klubin rangen vieressä runkolinjan kaivuu käynnissä

 

Kuva alla: Klubin rangen viereen kaivetun runkolinjan kaivuun jälkien siistiminen. Runkolinjan putkelle kaivetun ojan täyttämisen jälkeen pintaan laitetaan vielä kasvukerros ja alue kylvetään.

Esittelyssä tekijät

 

Kuva alla: Isoa kaivinkonetta rohkean taitavasti käsittelee ja runkoputkelle linjaa kaivaa NV Golfin suomalainen työntekijä Rene Bergman. Rene on työskennellyt golfkentänhoidossa Suomessa mm. Kytäjällä ja Peuramaalla sekä hankkinut golfkenttien hoitamisesta ja rakentamisesta kokemusta maailmalta mm. Australiasta. Rene on työssään erikoistunut golfkenttien rakentamiseen ja korjaamiseen.

Kastelujärjestelmän tehokkuus

Sen lisäksi, että kastelujärjestelmä on uusi ja korvaa käyttöikänsä päähän tulleen vanhan kastelujärjestelmän, yksi tärkeimpiä asioita mitä uudella järjestelmällä saavutetaan on sen tehokkuus. Uuden järjestelmän tehokkaat pumput ja suuret runkolinjat mahdollistavat veden virtaamisen runsaasti ja tehokkaasti kenttien lukuisiin sadettimiin. Uusi järjestelmä pystyy nostamaan merkittävästi enemmän sadettimia ylös yhtäaikaiseen sadetukseen verrattuna aikaisempaan olemassa olevaan järjestelmään. Tämä lyhentää huomattavasti sitä aikaa (läpimenoaika 6 tuntia) missä ajassa koko kasteltava kenttäalue ehditään kastella. Tehokas kastelu mahdollistaa kaiken kasteltavan alueen sadetuksen yön aikana, joka on tehokkainta kasteluaikaa verrattuna helteisiin päiviin, jolloin iso osa vedestä haihtuu ilmaan. Tämän yöllä tapahtuvan kastelun jälkeen on vielä aikaa kastella tarpeen mukaa lisää erityistä huomiota vaativia alueita.

Tehokkaammat pumput ja suuremmat runkolinjat mahdollistavat myös runsaamman sadetinmäärän asentamisen tinkimättä lyhyemmästä läpimenoajasta. Aikaisemmin meillä on ollut väylillä yksi sadetuslinja keskellä väylää, nyt uudessa järjestelmässä tulee olemaan kaksi sadetuslinjaa ja paikon leveimmillä kohdilla kolme tai neljä linjaa. Näin saavutamme laajemman peiton kasteltavalle alueelle. Useampi kastelulinja parantaa myös kastelusta saatavaa hyötyä. Kahden linjan väliin jäävä alue saa tuplamäärän vettä, kun kastelusta huolehtii kaksi sadetinta. Myös väylän ulkopuoliset raffi-alueet saavat vettä sadettimien pyöriessä 360 astetta ympäri. Väylällä olessa useampi kuin kaksi linjaa, ns. tuplasadetuksen saa laajempia alue, kun kaksi sadetinta toimii aina yhteistyössä kutankin aluetta kohti. Toki jokaista sadetinta voidaan säätää myös, kuinka suuren astealueen se pyörii. 360 astetta vai vähemmän ja jokaista sadetinta voidaan säätää erikseen kuinka paljon se vettä antaa millekin kohdalle, jotta kentän yksilölliset tarpeet ruohon kasvulle voidaan huomioida. Jokaisen sadettimen antama kastelun vaikutus on parasta mitä lähempänä sadetinta ollaan. Näin tuplarivi sadettimia väylillä takaa sen, että nämä sadettimen parhaat kohdat maksimoidaan ja väylä saa aina parhaan mahdollisen kastelun.

Viheriöille on asennettu niin sanotut tuplasadettimet, joissa toinen vierekkäin asennetuista sadettimista kastelee viheriötä ja toinen viheriön taustaa. Tämä menetelmä tehdään sen vuoksi, että usein viheriön ja sen ympäristön tarpeet veden saannille ovat erilaiset ja näin päästään säätelemään sadetusta erikseen viheriöllä ja sen ympäristössä. Tuplasadettimet myös nopeuttavat kastelun hoitamista, koska tällöin voidaan yhtä aikaa kastella sekä viheriötä että sen ympäristöä. Jos meillä olisi ainoastaan yksittäiset sadettimet viheriöillä, vettä jouduttaisiin antamaan sen kohdan ehdoilla, joka tarvitsee eniten vettä, jotta voisimme pitää myös sen kohdan kunnossa. Tämä tarkoittaisi sitä, että osa kasteltavasta alueesta saisi liikaa vettä, joka ei ole tehokasta veden ja energian käyttöä, eikä myöskään ruohon kasvun kannalta optimaalista. Pelaajille se pahimmillaan näkyisi huonoina pintoina johtuen märkyydestä tai liikakastelun aiheuttamista muista ongelmista.

 

Kuva alla: Laakso 4:n sadetusta testataan asennusvaiheessa.

 

Kuva alla: Jokaisen sadettimen paikka määritellään tarkasti. Työ alkaa sijoittamalla työn alla olevalle väylälle sadettimien paikkaa ilmaisemaan pieni lippu. Tämä sijoittaminen pohjautuu tehtyyn suunnitelmaan, joka on asennusporukalle annettuna. Kun NV Golf Oy:n työntekijät ovat asettaneet liput kirjallisen suunnitelman mukaisesti, Golf Talma Oy:n vastuulla on lippujen (sadettimen) ja runkoputkien paikkojen hyväksyminen. Hyväksymistilaisuudessa on paikalla on sekä urakoitsijan että Talman edustajat. Tilaisuudessa tarkastetaan maastossa/kentällä, että sadettimien paikat ovat tarkoituksenmukaiset myös oikeissa olosuhteissa ja sadettimilla saadaan haluttu kastelun ”peitto” kulloisellekin väylälle ja viheriölle. Sadettimet sijoitetaan aina suhteessa toisiinsa pareittain ja kolmen ryhmissä. Sadettimien välinen etäisyys on tarkka (20 metriä), jotta kastelusta saadaan tasainen eikä katvealueita jää sadetuksen peiton sisäpuolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos yhtä sadettimen paikkaa tarkastuksen yhteydessä muutetaan, muuttuu vähintäänkin myös muutaman muun sadettimen paikka, jotta sadettimien välinen etäisyys toisiinsa säilyy. Hyväksymisen yhteydessä on mahdollista myös lisätä sadettimia väylälle tai viheriön läheisyyteen, mikäli huomataan, että suunnitelman mukainen sadetys ei peitä jotain tärkeää kohtaa kentästä, jonka halutaan olevan sadetuksen piirissä. Mahdollista on myös poistaa jokin sadetin, jos huomataan, että se on turha eikä sitä tarvita. Hyväksymisen jälkeen NV Golfin työntekiijät voivat aloittaa kyseisen tarkastetun ja hyväksytyn alueen rakentamisen.

Alla olevassa kuvassa Golf Talman kastelujärjestelmästä vastaava henkilö Matti Ekholm (kuvassa selin kameraan) on tarkastamassa Laakso 10:n väylän sadettimien paikkoja ja varmistaa mittaamalla, että kastelun peitto on halutun kaltainen.

 

 

Video alla: Laakso 4:n sadetusta testataan ennen varsinaista käyttöönottoa

 

Auraamalla asennettavat putket ja kaapeli

Niin sanotulla auraamismenetelmällä pystytään asentamaan halkaisijaltaan 90 mm ja sitä pienemmät putket sekä sadetusjärjestelmän kaapelit. Putkikoon ollessa halkaisijaltaan 110 mm tai suurempia, niiden asentamiseen käytetään kaivinkonetta.

Auraaminen edellyttää, että maaperässä ei ole suuria kiviä tai kalliota, johon aura pysähtyisi. Mikäli isompiin kiviin törmätään, joudutaan auraaminen vaihtamaan kaivinkonetyöksi, jolloin kivet siirretään pois kasteluputken tieltä. Auraaminen on huomattavasti nopeampaa, kuin kaivinkoneella kaivaminen ja jättää kenttään ainoastaan pienen noin muutaman sentin paksuisen jäljen. Kastelujärjestelmän putket, joihin sadettimet kiinnitetään, ovat lähes kaikki sitä kokoa, jotka pystytään maaperän salliessa auraamaan. Nyt kun työskentely on tapahtunut tähän asti Laakson etuysillä, ei ole juurikaan jouduttu vaihtamaan auraamismenetelmää kaivinkonetyöhön. Tämä on erittäin positiivista, koska työ ei ole työskentelymenetelmistä johtuen hidastunut eikä ylimääräisiä tuhoja kentälle ole jouduttu kaivamalla aiheuttamaan. Runkolinjan putkista isoin osa taas vaatiin kaivinkonetyötä, koska runkolinjat ovat halkaisijaltaan suurempia, kuin mihin aurausmentelmää voidaan käyttää.

 

Kuva alla: Suunnitelman mukaiset putkikoot ja niiden mitat. Mikäli maastossa joudutaan asennettaessa muuttamaan suunnitelman mukaista reititystä, nämä mitat muuttuvat hieman.

 

Kuva alla: Auraamismenetelmällä asennettu kasteluputki ja kaapeli. Jälki kentällä on hyvin pieni ja korjaantuu nopeasti.

 

Kuva alla: Aurausmenetelmä jättää jälkeensä pienen vanan, joka jää hieman koholle maanpinnasta. Kohouma tasataan jyräämällä maanpinta jälleen tasaiseksi.

 

 

Video alla: Auraamalla asennettava kasteluputki sekä kaapeli

 

 

Video alla: Laakso 7:llä asennettaan sähkökaapelia auraamalla

 

Kastelujärjestelmää rakentavan NV Golf Oy:n omistaja-toimitusjohtaja skotlantilainen David Nelson (vas.) ja puheenjohtaja Raoul Bergman vierailevat työmaalla Talmassa katsastamassa, että kaikki sujuu hyvin

8.5.2024

 

Kasteluremontti etenee Laakso 4:n väylä- ja viheriösadettimien asennuksella 6.5. alkaneella viikolla

Maanantaina 6.5. alkaneella viikolla kasteluremontti on edennyt Laakso 4:n väylälle ja viheriölle. Runkoputkea sen sijaan asennetaan parasta aikaa jo Laakso 6 ja 7 väylien väliin, josta se etenee Laakso 7 lyöntipaikkojen takana olevan metsän läpi Laakso 11:n viheriön taakse odottamaan myöhemmin remontin siirtymistä Laakso-kentän takaysin puolelle. Valmiina on tällä hetkellä Laakson 1, 2, 3 ja 9 reiät. Tulossa olevien par 3 -reikien eli Laakso 5 ja 8 odotetaan etenevän nopeasti, koska niissä sadettimien määrä ei ole niin runsas.

 

Putkien koot ja määrä avainasemassa kastelujärjestelmän toimivuudessa ja tehokkuudessa

Uutta kastelujärjestelmää varten rakennetaan uusi maanalainen putkisto, joka on avainasemassa tulevan järjestelmän toimivuudessa ja tehokkuudessa. Vettä on saatava virtaamaan riittävä määrä riittävän nopeasti, jotta päästään haluttuun ja suunnitelman pohjana toimivaan järjestelmän kuuden tunnin läpimenoaikaan. Läpimenoajalla ilmaistaan aikaa jonka kuluessa yöllä kastelujärjestelmä on toiminnassa ja jona aikana kaikki halutut alueet tulee ehtiä kastella siinä määrin, kuin on tarpeellista. Asennettavien putkien koot (halkaisija) on suunniteltu riittävän suuriksi, jotta veden virtaamisen tavoitteet täyttyvät. Kentille asennettava kastelujärjestelmä toimii yöllä tietokonepohjaisen ohjausjärjestelmän ohjaamana, henkilökunnan tekemien kasteluohjelmien mukaisesti. Huoltotöiden ja alueellisen kastelun helpottamiseksi järjestelmässä on myös etäohjausominaisuus, joka on erittäin oleellinen ja tarpeellinen, jotta järjestelmää voidaan ohjata etänä paikasta ja ajasta riippumatta. Toinen oleellinen asia järjestelmän tehokkuuden, nopeuden ja toimivuuden kannalta on riittävän tehokkaat pumput, jolla vettä pumppaamolta siirretään eteen päin.

Kastelujärjestelmässä käytettävä vesi pumpataan Laakso 3:n lyöntipaikkojen vieressä sijaitsevan pumppamon avulla putkistoa pitkin kentälle asennettaviin sadettimiin. Pumppaamo ottaa veden viereisestä Laakso 8 viheriön takana olevasta lammesta, joka toimii sekä Laakso-kentän pelillisenä vesiesteenä että yhtenä kentällä sijaitsevana kastelujärjestelmän vesivarastona. Useimmat kenttien lammet varastoivat vettä, jota käytetään kastelujärjestelmän kasteluvetenä. Nyt rakennettavaa uutta kastelujärjestelmää varten kentälle asennetaan suunnitelman mukaan 48 kilometriä putkistoa.

Kuvat alla: Pumppaamolta lähtevien putkien tulee olla riittävän suuret halkaisijaltaan, jotta veden virtaavuus ja paine varmistetaan pumppaamolta eteen päin. Tehokkaatkaan pumput eivät voi työntää vettä voimalla eteen päin ellei putkien tilavuus anna sille mahdollisuuksia. Riittävän suuret putket ja tehokkaat pumput takaavat sen, että paine sadettimissa on hyvä myös kenttien kauimmaisissa nurkkauksissa, joihin on pitkä matka pumppaamolta.

 

Kuva alla: Jos pumppaamon ympärillä, kun työmaa on ollut isoimmillaan, ja runkolinjoja asennettaessa jälki on ollut vähän rajumpaa ja vaatii enemmän korjausta, onnistuu varsinaisen kasteluputken asentaminen tosi pienin kentälle aiheutettavin vaurioin. Alla olevassa kuvassa on Laakson 9 reiän viheriö, jolle on asennettu uudet tuplasadettimet. Pieni viheriön reunassa näkyvä viilto on syntynyt asennuksessa käytetyn niin sanotun aurausmenetelmän seurauksena. Viillon alapuolella on juuri asennettu halkaisijaltaan 63 mm kokoinen putki sekä sähkökaapeli, jotka tuovat sekä veden että sähkön kuvassa näkyville sadettimille. Sadettimien asennusta varten on kyseisestä kohdasta otettu ensin nurmileikkurilla pintanurmet pois, kaivettu asennuskuoppa, asennettu sadettimet ja niiden ohjaus, täytetty kuoppa maalla ja asennettu pois otetut nurmipinnat takaisin. Nurmileikkurilla poisotetut ja takaisin asennetut nurmipinnat näkyvät kuvassa sadettimen ympärillä nelikulmion muotoisina. Tämän asennusmenetelmän seurauksena pelipinnat palautuvat erittäin nopeasti taas pelikuntoon.

 

Putkien ja sähkökaapelin asentamista Laakson etuysillä

Maanantaina 8.4. päästiin aloittamaan työt Laakso-kentän etuysillä runko- ja sadetinputkien asentamisen sekä sadettimien asentamisen merkeissä. Kentillä on vielä erittäin märkää, joka hidastaa ja vaikeuttaa työtä. Runkoputkia kaivettaessa kaivuuojat tahtovat täyttyä vedellä, joka tuo oman haasteensa asennustyöhön. Parhaat olosuhteet tähän asti on saatu Laakson 9:llä väylällä, joka on ollut Laakson etuysin kuivin kohta. Tämän vuoksi kastelulinjaston tekeminen on aloitettu sieltä. Runkolinjaa on kaivettu Laakso 1:lle ja 2:lle.

Kuvat alla: Sadetinlinjojen asennus auraamalla. Auraamalla asennettaessa maata ei kaiveta, vaan aura (myyrä) ”avaa” maan ja laittaa sekä putken että kaapelin avauksen yhteydessä maahan, jonka jälkeen kyseinen kohta sulkeutuu, kun kone jatkaa matkaa. Auraamalla pystytään asentamaan sadettimelle meneviä pienempiä putkia mikäli maaperä on sopivaa eikä siinä ole isoja kiviä. Auraamisesta maahan jää pieni viiltojälki.

 

Kuvat alla: Runkoputkien asennusta Laakson etuysillä

 

Asennettavan kastelujärjestelmän merkitseminen kentille

Kastelujärjestelmän asentaminen aloitetaan Laakson rei’iltä 1-9, koska pumppaamo sijaitsee siellä ja putkistoa aletaan rakentamaan pumppaamosta eteen päin. Kastelujärjestelmän putkien ja sadettimien asennuskohdat merkitään urakoitsijan toimesta pienillä lipuilla kentälle kartalle piirretyn suunnitelman mukaisesti. Tämän jälkeen Golf Talman edustajat tarkastavat kentällä suunnitellun asennuksen merkinnät ja tekevät tarvittavat muutokset lipunpaikkoihin (asennuspaikat), jotta sadettimilla saadaan haluttu kastelun peitto aikaiseksi kentälle ja jotta runkoputket kulkevat haluttuja reittejä pitkin. Kun merkinnät on hyväksytty, voi asennus alkaa. Ensimmäiset lippumerkinnät on tehty saapuneesta takatalvesta johtuen vielä lumien ollessa maassa, mutta jotta ne voidaan hyväksyä ja työt alkaa, pitää odottaa lumen sulamista. Lumien sulamista pitää odottaa, jotta voidaan varmistaa sadettimien tarkat oikeat paikat väylien reunoilla ja viheriön ympäristössä. Kentän pitää myöskin hieman kuivaa ennen töiden aloittamista, jottei työkoneilla aiheuteta niin paljoa vahinkoa kentille.

Kuvat alla: Runkolinjojen ja sadettimien merkitsemistä Laakso etuysillä

 

Putket

Tiistaina 2.4.2024 alkoi saapua maan alle asennettavia vesiputkia kentälle. Ensimmäinen erä toimitettiin Laakso 2:n lyöntipaikkojen läheisyyteen, koska se on lähin paikka mistä työt alkavat. Putkimäärä uuteen kastelujärjestelmään on niin valtava, että putkia toimitetaan vaiheittain projektin edetessä. Suunnitelman mukaan putkia tulee uuteen kastelujärjestelmään yhteensä noin 50 kilometriä (48260 metriä). Putkien saapumisen jälkeen niitä on ensin ryhdytty valmistelemaan asennusta varten. Putket toimittaa Talokaivo Oy.

Kuvat alla: Putkien saapuessa 2.4. lähes kaikki lumi oli jo sulanut maasta, mutta kun työt aloitettiin seuraavina päivinä oli lumisade ja takatalvi jo saavuttanut Etelä-Suomen. Lumisade ja kentän kosteus pitkittävät töiden aloittamista kentillä, mutta valmistavia töitä pystytään tekemään hyvin. Työt ovat käynnistyneet 3.4. pidetyllä asennsuryhmän koulutuksella uusimpiin menetelmiin ja 4.4. kastelujärjestelmän runkoputkien hitsauksella. Kyllä, muoviakin voidaan ”hitsata” ja hitsataan. Hitsausta varten Laakso 2:n ja Master 3:n lyöntipaikkojen väliin on pystytetty hitsausasema, jossa putkia liitetään yhteen teltan suojissa. Putket toimitetaan aina mahdollisimman lähelle niiden asennuskohtaa, jotta putkia ei tarvi siirrellä kentällä pitkiä matkoja.

 

Kuvat alla: Putkitoimituksen ensimmäinen erä saapui 2.4.2024, jolloin kentät olivat jo lähes kauttaaltaan sulaneet lumesta. Myöhemmin saimme havaita, että takatalvi tuli ja peitti maan jälleen lumeen.

Kastelujärjestelmän uusiminen Golf Talmassa on alkanut.

Kastelujärjestelmän valmistelevat vaiheet ja työt on saatu päätökseen ja järjestelmän uusiminen on alkanut. Remontin aloituspalaveri pidettiin Golf Talman klubitalolla tiistaina 2.4.2024. Paikalla olivat Golf Talmasta kenttämestari Esa Laaksonen, kastelujärjestelmästä vastaava Matti Ekholm, toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi sekä projektin valvoja Jani Laru. NV Golf Oy:stä paikalla olivat David Nelson, Raoul Bergman, Marcin Kuralowicz ja René Bergman. Palaveriin osallistui myös Martin Railila Schetelig Oy:stä. Avauspalaverissa käytiin läpi ja sovittiin projektin työskentelyyn liittyvistä käytännön asioista.

Ensimmäinen erä kastelujärjestelmän osista saapuu varikolle Golf Talmaan

Schetelig Oy:n ensimmäinen erä kastelujärjestelmän varsinaiseen sadetukseen liittyvistä osista otettiin vastaan Golf Talman varikolla 27.3.2024. Asennettavaa tavaraa on niin paljon, että ne toimitetaan kuudessa eri erässä asennuksen ja kesän 2024 aikana. Ensimmäisessä erässä tuli mm. sadettimia, swingjointteja, venttiileitä, kaapelia, erilaisia sähköhitsausmuhveja, supistimia, satula- ja muita liittimiä, venttiilikaivoja, sulkuja, pallo- ja sulkuventtiileitä, ukkossuojia, putkia, maadoituskuparia ja -tankoja sekä tiivisteitä. Saapunutta tavaraa siirreltiin trukilla varastoon odottamaan kentälle vientiä ja asennusta. Viisi erää on vielä tulossa. Trukkia ohjasti Talmasta taitavasti jälleen Golf Talman kentänhoitaja Eero Malinen.

 

Urakoitsijan (NV Golf Oy) koneita ja muita työvälineitä alkaa saapua Talmaan

Urakoitsija tuo mukanaan omat sosiaalitila- ja varastokontit sekä monia erilaisia omia koneita ja työvälineitä. Tuotuja työkoneita ovat mm. lava-autot, kaivurit ja niin sanotut auraajat, joilla voidaan pienempää kasteluputkea ”aurata” maahan, jolloin työn tekeminen on nopeampaa ja asennusjälki hyvin siistiä ja kenttää säästävää, mikäli päästään työskentelemään kuivissa olosuhteissa. Yhteensä työntekijöitä kastelujärjestelmän uudistamisen parissa urakoitsijan puolelta Talmassa työskentelee 12 henkilöä. Järjestelmän asentajat kiertävät työvuoroissa rotaatiossa, jolloin osa ryhmästä on töissä ja osa vapaalla tai lomilla. Työntekijöiden ryhmän tulee olla riittävän suuri, jotta asennus tapahtuu mahdollisimman nopeasti.

Kuvat ja video alla: 20.3.2024 ensimmäiset koneet saapuivat Talmaan. Trukin ratissa koneet laskee alas kuorma-auton lavalta tarkasti ja turvallisesti Golf Talman kentänhoitaja Eero Malinen.

 

 

Pumppaamo

Laakso-kentän kolmosväylän tiipaikkojen vieressä sijaitsee pumppaamo. Pumppaamossa sisällä on mm. kaivo, johon vedet ohjataan pumppamon viereisestä veden varastointiin tarkoitetusta Laakso 8:n lammesta. Näin Laakso 8 reiän vesieste toimii pelillisen tarkoituksensa lisäksi myös pumppaamon kaivoon vettä syöttävänä veden varastointipaikkana. Myös muut pumppaamon läheiset lammet toimivat kentällä tapahtuvana veden varastointipaikkoina sen lisäksi, että ne toimivat pelillisessä tarkoituksessa niiden ympärillä kulkevien väylien vesiesteinä (Laakso 1 ja 2).

Pumppaamokokonaisuuteen kuuluvat varsinaiset uudet pumput ja niiden suodattimet, kaivoon sijoitetut imuputket, pumppujen ohjauskeskus, pumppaamon sähkökeskus sekä itse rakennus. Uutta erittäin tehokasta pumppaamoa varten Keravan Energia on kevään 2024 aikana suurentanut pumppamolle johtavan sähkökaapelin ja -liittymän, jotta pumput saavat riittävän sähkömäärän toimintaansa varten.

 

 

Kuvat alla: Pumppaamon ohjauskeskus tuodaan pumppaamolle. Schetelig Oy:n Martin Railila varmistaa, että keskus saadaan turvallisesti sisälle.

 

Video alla: Uudet pumput saapuvat Laakson pumppaamolle ja ne siirretään varovasti sisälle.

 

Kuvat alla: Kuvia uusien pumppujen asennuksesta.

 

Kuva alla: Pumppaamossa sisällä oleva kaivo, johon vesi tulee putkella Laakso 8 viheriön takana olevasta lammesta. Kaivosta pumput imevät veden imuputkilla ja pumppaavat sen kentällä oleviin kastelujärjestelmän putkiin ja siellä oleviin lähes kahteen tuhanteen sadettimeen. Kaikkea kasteluun liittyvää toimintaa ohjataan kastelujärjestelmän tietokoneella. Pumppujen on oltava riittävän tehokkaat (ja putkien riittävän suuret), jotta ne jaksavat työntää veden lähes 50 kilometrin putkiverkostoon ja 2000 sadettimeen. Läpimenoaika, joka uudella järjestelmällä saavutetaan on 6 tuntia. Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa järjestelmä saa sadetettua kaikki ne pinta-alat, jotka sen kuuluu saada kasteltua. Uudet pumput pumppaavat alussa vettä vanhaan kastelujärjestelmään ja kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain, aletaan vettä pumpata vaiheittain myös uuteen kastelujärjestelmään.

 

Infotilaisuus osakkaille

Kuvat alla: 5.12.2023 järjestettiin Golf Talma Oy:n osakkaille klubitalolla järjestyksessään toinen infotilaisuus kastelujärjestelmän uudistamisesta.

 

Urakkasopimuksen allekirjoittaminen

Urakkasopimus kastelujärjestelmän uusimisen työn osuudesta allekirjoitettiin 5.12.2023 Golf Talmassa Golf Talma Oy:n ja NV Golf Oy:n välillä.

Kuva alla: Golf Talma Oy:n ja NV Golf Oy:n välisen urakkasopimuksen tausta-arkkitehteinä toimivat Golf Talma Oy:n puheenjohtaja Mika Majoinen (kuvassa vasemmalla) ja NV Golf Oy:n puheenjohtaja Raoul Bergman (kuvassa oikealla). Kuvassa keskellä vasemmalla Golf Talma Oy:n toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi ja keskellä oikealla NV Golf Oy:n perustaja ja omistaja David Nelson.

 

Kuva alla : 5.12.2023 Golf Talma Oy:n toimitusjohtaja Ismo Haaponiemi ja NV Golf Oy:n David Nelson allekirjoittivat urakkasopimuksen kastelujärjestelmän uudistamisesta.

 

Kastelujärjestelmän uusimisen taustoista olemme kertoneet ja uutisoineet aiemmin usein eri tavoin. Voit lukea aiheesta mm. tästä linkistä.

Golf Talma Oy:n yhtiökokous teki 26.4.2023 päätöksen valtuuttaa Golf Talma Oy:n hallitus päättämään kastelujärjestelmän uudistamisesta.