Golf Talma Oy luopuu painetuista osakekirjoista

(tyhjä)12.04.2018

Golf Talma Oy on päättänyt luopua painetuista osakekirjoista.

Täysin sähköiseen rekisteriin siirtymisellä pyritään tehostamaan toimintaa kauppojen ja muiden osakesaantojen yhteydessä sekä helpottamaan tilanteita, joissa osakekirja on osakkaalta syystä tai toisesta vuosien saatossa päässyt katoamaan. Osakkaiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin painetuista osakekirjoista luopuminen ei vaikuta millään tavalla.

Prosessin kulusta tiedotetaan tarkemmin kauden aikana.