Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous 2017 pidetty

(tyhjä)30.03.2017

Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 30.3. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat.

Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2016. Tilikauden voitto oli 96 671,42 euroa ja se päätettiin kirjata voitto- ja tappiovarojen tilille.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja hallituksen jäseniksi valittiin Ilkka Hietala, Timo Heikkilä, Tapani Ranki, Jukka Sairanen ja Arto Arhipoff. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia. Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkilä ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hietala.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jyri Heikkinen.

Yhtiökokouksessa oli läsnä 38 osallistujaa jotka edustivat 122 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Anttila.