Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidetty

GT Oy, Kokoukset27.04.2020

Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 24.4. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat.

Kokous saatiin vietyä hienosti laillisesti ja päätösvaltaisesti yhtiöjärjestyksen vaatimalla tavalla läpi koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Yhtiökokouksessa oli läsnä kahdeksan osallistujaa jotka edustivat 107 osaketta.

Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2019. Tilikauden voitto oli 36088,98 euroa ja se päätettiin kirjata voitto- ja tappiovarojen tilille. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja hallituksen jäseniksi valittiin Arto Arhipoff, Timo Heikkilä, Ilkka Hietala, Helena Mattila ja Jukka Sairanen. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia. Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Heikkilä ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Hietala.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sauli Salmi.

Kokoukseen liittyvät materiaalit löytyvät Golf Talman verkkosivuilta täältä pitäen sisällään mm.

  • Golf Talma Oyn hallituksen puheenjohtajan Timo Heikkilän esityksen
  • tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2019
  • vuosikertomus 2019