Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidetty

GT Oy, Kokoukset18.03.2021

Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 18.3. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat sekä hallituksen vastaus Aki Ahlforsin ja Ewa Tawaststjernan yhtiökokoukselle osoittamiin esityksiin osakkaiden peliaikojen varausoikeuden parantamisesta.

Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2020. Tilikauden voitto oli 77 972,93 euroa ja se päätettiin kirjata voitto- ja tappiovarojen tilille.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja äänestyksen jälkeen hallituksen jäseniksi valittiin Kirsi Ahlfors, Jukka Happonen, Petri Jantunen, Hannu Koskinen ja Mika Majoinen. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia.

19.3. pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mika Majoisen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Happosen.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sauli Salmi.

Yhtiökokouksessa oli läsnä 16 osallistujaa jotka edustivat 464 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Heikkilä.

Kokouksessa esitetyt materiaalit ovat ladattavissa materiaalisivuilta täältä.