Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidetty

GT Oy, Info, Kokoukset25.05.2023

Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 23.5. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat sekä kastelujärjestelmän uudistaminen.

Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2022. Tilikauden tappio oli -34 055,53 euroa ja se päätettiin kirjata voitto- ja tappiovarojen tilille.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja hallituksen jäseniksi valittiin Kirsi Ahlfors, Jukka Happonen, Timo Heikkilä, Petri Jantunen ja Mika Majoinen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mika Majoisen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Happosen. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sauli Salmi.

Hallitus valtuutettiin päättämään Golf Talman kastelujärjestelmän uudistamisesta, tekemään uudistamista koskevat sopimukset parhaiksi katsomiensa urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kanssa, nostamaan enintään 2 000 000 euron lainan enintään 12 vuodeksi, hakemaan ja panttaamaan riittävän määrän yhtiön omistamiin kiinteistöihin ja rakennuksiin kohdistuvia panttikirjoja rahoituslaitokselta otettavan lainan vakuudeksi, päättämään lainaan kohdistuvan rahoitusvastikkeen suuruudesta ja sen perimisen aloittamisesta lainan ja sen korkojen maksuaikatauluun perustuen sekä päättämään rahoituslaitoksen mahdollisesti vaatiman omarahoitusosuuden kattamiseksi enintään 500 euron ylimääräisen hoitovastikkeen perimisestä ja perimisen ajankohdasta 31.12.2024 asti. Osakkaiden yhtiölle maksamat lainaosuussuoritukset ja rahoitusvastikkeet rahastoidaan.

Yhtiökokouksessa oli läsnä 52 osakasta, jotka edustivat 170 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ville Juola.

Kokouksessa esitetyt materiaalit ovat ladattavissa materiaalisivuilta täältä.