Golf Talma Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetty

(tyhjä)18.03.2016

Golf Talma Oy:n yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 17.3. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat.

Kokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2015. Tilikauden voitto oli 79 679,58 euroa ja se päätettiin kirjata voitto- ja tappiovarojen tilille.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja hallituksen jäseniksi valittiin Ilkka Hietala, Timo Heikkilä, Tapani Ranki, Jukka Sairanen ja Tony Lindvall. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia. Hallitus järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Hietala ja varapuheenjohtajaksi Timo Heikkilä.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jyri Heikkinen.

Yhtiökokouksessa oli läsnä 37 osallistujaa jotka edustivat 158 ääntä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Anttila.