Golf Talma Oy:n yhtiökokous 24.4. – lue kokoustiedot

GT Oy, Kokoukset15.04.2020

Saate Golf Talma Oy:n yhtiökokouskutsuun

Golf Talma Oy:n yhtiökokous ja varotoimet yhtiökokouksen pitämiseksi

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamasta pandemiasta ja sen nähtävissä olevasta jatkumisesta kesää kohti johtuen, Golf Talma Oy:n hallitus on päättänyt pitää yhtiökokouksen poikkeusjärjestelyin 24.4. klo 18.00 Golf Talmassa, jotta yhtiökokous saadaan pidettyä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokousjärjestelyissä ryhdytään varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus huomioiden, ja se voi päättää esityslistan mukaisista asioista.

Kehoitamme tämän hetkisen yleisen käytännön mukaisesti osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Kokouksessa tulee olemaan paikalla vähintäänkin Golf Talma Oy:n hallituksen puheenjohtaja, joka on myös Golf Talma Oy:n osakkeenomistaja, jotta yhtiökokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus tulevat täytettyä.

Näiden varojärjestelyjen vuoksi kerrottakoon jo tässä kirjeessä ja kutsussa, että Golf Talma Oy:n hallitus tulee esittämään yhtiökokouksen päätöksentekoa varten seuraavaa:

 • Golf Talma Oy:n tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus ovat kaikkien nähtävillä (12.3. alkaen) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.golftalma.fi/materiaalit/
 • Golf Talma Oy:n tilikausi 2019 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti myönteinen. Yhtiön tilikauden tulos oli 36088,98 euroa voitollinen.
 • esitetään, että päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja että osinkoa ei jaeta ja että voitto kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.
 • esitetään, että päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 • esitetään, että päätetään hallituksen jäsenten määrän olevan viisi jäsentä. Nykyiset hallituksen jäsenet Timo Heikkilä (toiminut puheenjohtajana), Ilkka Hietala (toiminut varapuheenjohtajana), Arto Arhipoff, Helena Mattila ja Jukka Sairanen ovat valmiita jatkamaan ja esitetään, että heidät valitaan Golf Talma Oy:n hallitukseen seuraavalle toimikaudelle.
 • esitetään, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä matkakorvauksia ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
 • ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Sauli Salmi.
 • Yhtiökokouksen asialistalla kohdassa 14 Muut asiat ei ole muita käsiteltäviä asioita.

Golf Talma Oy noudattaa kaikissa olosuhteissa viranomaisten ohjeita.

Yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Osakkeenomistajat voivat lähettää etukäteen mielipiteitä/kannanottoja yhtiön johdolle osoitteeseen [email protected]
 • Yhtiökokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä. Aikaisemmin suunnitellut esitykset on nähtävissä Golf Talma Oy:n verkkosivuilla http://www.golftalma.fi/materiaalit/
 • Yhtiön hallituksen, johdon ja henkilökunnan osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen
 • Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita eikä sen yhteydessä järjestetä muuta ohjelmaa
 • Turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että yhtiökokous voidaan järjestää turvallisesti ja Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.