Golf Talma Oy:n yhtiökokous pidetty

Kokoukset01.05.2015

Golf Talma Oy:n yhtiökokous pidettiin Golf Talman klubitalolla 18.3. klo 18.00 alkaen. Kokouksen esityslistalla olivat yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut asiat sekä hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi.

 

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 66 edustajaa ja 200 ääntä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Mattila, sihteeriksi Ismo Haaponiemi ja pöytäkirjantarkastajiksi Timo Tarvainen ja Rainer Helling.

Yhtiökokous päätti vahvistaa Golf Talma Oy:n tuloslaskelman ja taseen. Yhtiön tulos oli tilikaudelta 2014 voitollinen 27777 euroa.Yhtiön voitto kirjataan voitto- ja tappiovarojen tilille.

Talouden tunnuslukuja tilikaudella 2014

• Liikevaihto 1 850 576,89
• Tilikauden tulos 27 777,15 euroa voitollinen
• Hoitovastike 860 euroa
• Henkilöstökulut 770 979,25 euroa,
• Liiketoiminnan muut kulut 697 580,37 euroa
• Materiaalit ja palvelut 50 217,62 euroa
• Poistot 304 075,16 euroa
• Käyttökate 331 799,65 euroa
• Varaston muutos 1 407,41 euroa
• Taseen oma pääoma 8 156 713,73 euroa
• Taseinvestoinnit 275 096 euroa
Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin viisi henkilöä ja hallituksen jäseniksi valittiin Ilkka Hietala, Timo Heikkilä, Tapani Raniki, Jukka Sairanen ja Tony Lindvall. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota luottamustehtävästään.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jyri Heikkinen.
Hallituksen esityksestä yhtiöjärjestyksen muutokseksi yhtiökokous päätti koeäänestyksen jälkeen yksimielisesti, että esitys hylätään.