Kentänhoidossa käynnissä aktiivinen syksy

Kenttä14.10.2021

Pelikausi on pikkuhiljaa hiljenemässä, mutta kentänhoidossa jatketaan aktiivista, kiireistä ja työntäyteistä syksyä. Master-kentän lyöntipakkaremontti etenee lyöntipaikka kerrallaan. Tällä hetkellä on tehtynä siirtonurmien asennusta vaille kokonaan tai osittain reikien 11, 2, 3, 4 ja 7 lyöntipaikat. Tästä työ jatkuu väylille 5 ja 6. Lyöntipaikkaremonttia jatketaan niin pitkälle syksyyn, kuin säät antavat myöten tehdä töitä. Lyöntipaikkaremonttia tehdään henkilökunnan omin voimin.

Master 11, par 3 -väylä, lyöntipaikat on yhdistetty kahteen alueeseen ja niitä on suurennettu merkittävästi, jotta ne kestävät paremmin kulutusta. Master 11 -lyöntipaikka on ollut hieman piilossa metsän siimeksessä, mutta nyt se avautuu hienosti reiän 10-viheriöltä tultaessa. Lyöntipaikalle rakennettiin iso kivimuuri, joka tukee ylempää lyöntipaikkaa sen ollessa eri korkeudessa, kuin alempi, ja tuo hienosti näyttävyyttä tullessaan. Lyöntipaikkaa lähestyttäessä niiden takana oleva kalliomaisema avautuu entistä paremmin nyt, kun alueen metsikköä on raivattu ja siistitty. Tiipaikkojen ympärillä olevien puiden vähentäminen päästää myös auringon valon tulemaan lyöntipaikalle paremmin, joka on tärkeää ruohon kasvun kannalta. Lyöntipaikka-alue on saanut muutosten myötä hyvin uutta visuaalista ilmettä.

Aikataulullisesti ja työmäärällisesti lyöntipaikkojen tekeminen on ollut hieman hitaampaa ja kuormittavampaa, kuin remonttiin lähtiessä osasimme arvioida. Työ kuitenkin etenee hyvin ilman ongelmia ja pystymme vielä tämän vuoden puolella saamaan paljon aikaiseksi. Osa töistä jäänee kuitenkin ensi kevääseen, jolloin viimeistelemme remontin loppuun. Nyt syksyllä emme ole halunneet katkaista lyöntipaikoille tuotavien siirtonurmien juuria, vaan annamme niiden kasvaa rauhassa ja levätä talven yli. Siirtonurmet irrotetaan ja tuodaan Masterin tiipaikoille keväällä heti ruohon kasvun käynnistyttyä.

Muut kentän perusparannukset ja projektit

Nyt syksyn aikana tehdään lyöntipaikkojen lisäksi myös muita kentän perusparannuksia ja hoitoprojekteja. Meillä on edelleen positiivinen taloudellinen vire päällä, joka mahdollistaa myös ulkopuolisen kaivinkoneen ja kuskin tuonnin avuksemme tekemään kentän projektiluonteisia töitä ja uudistuksia. Näin saamme syksyn aikana vielä tehtyä korjaustöitä enemmän ja nopeammin.

Tällä hetkellä toisella kaivurilla työstetään Master 16 väylän ja viheriön sekä Master 17 lyöntipaikan välissä olevassa pienessä metsikössä olevaa ojaa. Oja on ollut ongelmallinen, koska se on mennyt niin helposti ”tukkoon” puista tippuvien lehtien vuoksi ja alue on pysynyt märkänä. Oja on ollut merkittynä vesiesteeksi, mutta koska ojan ympärillä on paljon puita ja oja on niin pieni, ei se näy kunnolla väylälle. Piilossa oleva oja on aiheuttanut pelaajille sääntötulkintaongelmia, koska alueelle lyöty pallo on hävinnyt helposti eikä pelaajien ole ollut helppoa varmasti todentaa menikö pallo ojassa olevaan vesiesteeseen vaiko mahdollisesti ympärillä olevaan heinikkoon. Nyt alueelta karsitaan muutamia puita, oja täytetään ja kaivetaan putkelle sekä salaojitetaan. Näin alue siistiytyy enemmän puistomaiseksi ja vesiestemerkinnät voidaan poistaa. Tällä uskomme, että maisema paranee ja peli helpottuu, kun pallot löytyvät paremmin ja sääntökeskusteluilta siinä kohtaa vältytään.

 

Kuva: Master 16 ja 17 välinen oja töiden alkaessa.

 

Kuva: Master 16 ja 17 välisen ojan työmaa

 

Kuva: Master 16 ja 17 välisen ojan työmaa

 

Kuva: Master 16 ja 17 välisen ojan työmaa

 

Tämän lisäksi kentillä tehdään vielä syksyn aikana Laakso 6 -väylän etummaisen kummun madaltaminen. Kumpu on ollut ongelmallinen, koska se on estänyt näkymän väylälle kohtaan, johon avauslyönnit useimmiten päätyvät. Tästä johtuen Laakso 6 tiipaikalta on ollut vaikeuksia välillä tietää, milloin edellä menevä ryhmä on varmasti poistunut turvallisen välimatkan päähän. Kummun poistolla parannetaan väylän turvallisuutta.

Väylällä Laakso 7 tullaan tekemään väylän salaojitustyötä. Väylä on erittäin usein erittäin märkä kallion kohdalta, jossa on soittokello, ja sen ympäristöstä. Tämä on kohta johon maaston muotojen johdosta vedet valuvat. Salaojituksella aluetta saadaan kuivatettua ja uskomme, että se parantaa väylän kuntoa ko. kohdasta ja parantaa alueen pelattavuutta.