Kenttätiedote: Kauden alussa tehtyjä parannuksia

Kenttä04.06.2018

Kuluvan kauden alussa on tehty kentälle paljon uudistuksia ja parannuksia. Toimepiteillä on saatu kehitettyä kentän toimivuutta ja kuntoa. Seuraavassa lista asioista, joita muun muassa kentällä on tehty.

Laakso 15

Viheriön edessä olevan lammen veden korkeutta säätelevä kaivo on uusittu ja lammen rannat on ruopattu ja siistitty. Toimenpiteellä on mahdollistettu lammen veden pinnan parempi säätely ja täyttö.

Laakso 3, 5, 9 ja 17

Viheriöille menevän kastelujärjestelmän sulkuventtiilit on uusittu. Toimenpide mahdolllistaa yksittäisen viheriön kastelun sulkemisen tarvittaessa koko järjestelmän sulkemisen sijasta.

Laakso 17

Viheriön ympärillä oleva salaoja on uusittu. Toimenpide parantaa viheriön ympärillä olevan sadeveden poistumista ja alueen kuivatusta märillä keleillä.

Laakso 5 ja 14

Viheriöiden oikeilla puolilla olevien bunkkereiden hiekkojen vaihto. Toimenpiteellä on parannettu bunkkereiden pelattavuutta.

Laakso 2

Väylän vasemmalla puolella olevan suuren lammen rannat on ruopattu ja siistitty.

Viheriön edessä olevaa ojaa aletaan kuluvalla viikolla (ma 4.6.) parantamaan siten, että ojan kuivuminen saadaan estettyä ja siinä pysymään vesi.

Master 9

Lammessa oleva kasvusto on poistettu ja lampi siistitty.

Master 5 ja 6

Master 5 väylän molemmilla puolilla ja Master 6 lyöntipaikkojen läheisyydessä olevien salaojien kaivoja on lisätty sadevesien paremman poistamisen aikaan saamiseksi.

Master 17

Väyläbunkkerin läheisyydessä oleva salaoja ja kaivot on uusittu sekä tehty yksi uusi kaivo. Kaivojen ympärillä olevaa maanpintaa on muokattu sadevesien paremman poistumisen aikaan saamiseksi.

Kannot

Talvella kaaadettujen puiden kannot on jyrsitty (hajotettu) ja kantojen kohdat korjattu kylvämällä niihin kohtiin nurmikkoa.

Laakso 3, 4 ja 8

Reikiä yhdistävä lampi tullaan ruoppaamaan ja siistimään kuluvalla viikolla (ma 4.6.).