Kenttätoimikunta – Kausi käynnissä loistavissa merkeissä

Kenttä21.05.2021

Golfkausi 2021 on alkanut Talmassa loistavissa merkeissä ja Kenttämestari Esa Laaksonen tiimeineen on ilmaston avustuksella loihtinut kenttämme upeaan kevätkuntoon. Oliko taustalla Talmalle suotuisa mikroilmasto ja/tai huolellisesti tehdyt hoito- ja suojatoimet, mutta olemme säästyneet monessa paikassa riesana olevalta lumihomeelta ja päässeet nauttimaan laadukkaista viheriöistä heti kauden alusta. Talman 45 reikää plus harjoitusalueet luovat kentänhoidollisesti mielenkiintoisen haasteen ja työmäärän. Perustuen sovittuun budjettiin, Esalla ja vakiotiimillä on seuranaan aikaisempiin vuosiin verrattuna korotettu määrä kausityöntekijöitä. Lisääntyneiden resurssien avulla kentänhoitotiimiin on muun muassa saatu allokoitu henkilö huolehtimaan leikkuukoneiden terien laadunvarmistuksesta ja rakennettu kentänhoitotiimejä vastuualueineen. Nämä lisäkädet tulevat tarpeeseen, jotta jo käynnistetyt projektit saadaan vietyä tavoitteen mukaisesti maaliin ja golfyhteisömme pääsee nauttimaan pelistä laadukkaalla ja viimeistellyllä kentällä läpi golfkauden 2021.

Kenttätoimikunta
Kenttätoimikunta toimii hallitukselle ja operatiiviselle johdolle suosittelevana, neuvoa-antavana ja avustavana elimenä. Arkielämässä tämä tarkoittaa sitä, että kenttämestari tiimeineen vastaa kentänhoidon ja investointien operatiivisesta johtamisesta ja kentänhoidosta yleisesti. Työ on aloitettu ja kenttätoimikunnan osalta fokus on ennen kaikkea tulevaisuudessa. Parhaaseen lopputulokseen päästään keräämällä, jäsentelemällä ja hyödyntämällä tietoa niin historiasta, asiantuntijoilta, kuin myös suoraan yhteisöltä. Eräs oleellinen elementti kenttätoimikunnan toiminnassa on dokumentaation nostaminen keskiöön. Tämä tulee näkymään osakeyhtiön strategisten tavoitteiden tueksi luotavien dokumenttien (mm. Kenttätoimikunnan työjärjestys, Kentänhoidon laatukriteerit, Kenttä ja väyläkohtaiset tavoitteet, vuosikello sekä PTS) kehittämisenä ja säilyttämisessä tulevaisuuden tueksi. Normaaleiden mitä ja miten lisäksi tulemme vastaamaan kysymykseen miksi? Kenttätoimikunnan kokoonpano ja rakenne ovat jatkuvan tarkastelun kohteena. Tavoitteena on luoda jatkumo, jossa kenttätoimikunta kykenee toimimaan pitkäjänteisesti ja parhaalla asiantuntemuksella. Tämän vuoksi kenttätoimikunta hyödyntää toiminnassaan asiantuntijoita (kenttäarkkitehti, maaperäasiantuntija, jne.) ja tarkkailee mahdollisuuksia potentiaalisten asiantuntijajäsenten pysyvälle mukaan tuomiselle.

Kenttätoimikunta 2021:
Esa Laaksonen, Kenttämestari
Rainer Helling
Ismo Haaponiemi
Jukka Happonen, Puheenjohtaja

Teemat 2021
Kentänhoito ja kehittäminen ovat pitkäjänteistä toimintaa ja teemat, jolla kenttää hoidetaan, luodaan pohjana yhtiön strategia ja Talman asema osana koko suomen golfyhteisöä. Kaksi täysimittaista golfkenttää ja 9-reikäinen Par 3 -kenttä luovat peruspohjan tavoitella pääkaupunkiseudun parhaita olosuhteita golfin harrastamiselle. Nostaaksemme Talman profiilia entisestään ja tuodaksemme yhteisömme jäsenille vielä paremman peli- ja vierailukokemuksen olemme luoneet seuraavat teemat ohjaamaan toimintaamme:

  • Visuaalinen ilme ja pelattavuus luo mielikuvan ja kokemuksen erinomaisesti käytetystä ajasta rakkaan harrastuksemme parissa. Se alkaa nähdessämme autosta Par-3 kentän viheriöt ja päättyy miellyttävän goflkierroksen jälkeen vallitsevaan euforiaan. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea fokusta (suunnittelu ja toteutus) perusasioihin, kuten viheriöt, leikkuut (foret, semiraffit, väylät) ja siisteys (bunkkerit, vesiesteet, reuna- ja metsäalueet, istutukset).
  • Pelinopeus on yksittäinen elementti, joka on nostettu tänä poikkeusaikana omaksi teemakseen ohjaamaan kentänhoitoa. Edellisenä vuonna pelattiin kentillämme noin 20 000 kierrosta enemmän kuin aikaisemmin ja tämä tendenssi jatkuu parhaillaan. Sen lisäksi, kiitos pelaajien, kauden alussa käyttöönotettu 9 minuutin lähtöväli on toiminut tähän mennessä hienosti, mutta on jatkuvan seurannan kohteena. Kentänhoidollisesti asian tärkeys on siirretty osaksi päivittäistä tekemistä ja helpoiten havaittavissa oleva toimenpide pelinopeuden tukemiseksi on karheikkojen leikkuukorkeuden pitäminen matalana ja pelattavana.
  • Kunnosta ja kehity kuvaa jo reilun 30 vuoden ikään päässeen golfkeskuksen elinkaarta. Kentän ikä itsessään luo jatkuvan vaateen kunnostustöille, josta parhaina esimerkkeinä toimivat käynnissä oleva tiipaikkaremontti, vesipumppujen uusiminen ja osana kentänhoidon vuosikelloa suoritettavat pelialueiden ilmaukset, holkitukset ja hiekoitukset. Tämän lisäksi modernia golfkeskusta tulee jatkuvasti kehittää vastaamaan yhteisön erilaisiin tarpeisiin. Näitä kehityskohteita käydään parhaillaan läpi ja muodostetaan perusteltu suunnitelma ja työjärjestys. Esimerkkikohteita ovat mm. pääklubin range-alueen kehittäminen, puiden strategiset istutukset sekä pieninvestointeina tarpeen mukaan suoritettavat kentän muokkaukset kuten bunkkereiden sijoittelu ja uudet tiipaikat. Oman mausteensa tuo myös ikuisuuskysymys viheriöiden uusimistarpeesta, johon tulevaisuudessa eittämättä tulee ottaa kantaa. Kuten kaikella kulutukselle alttiilla, myös viheriöillä on oletettu käyttöikä.

Tiipaikkaremontti
Syksyllä 2020 aloitettu tiipaikkojen kunnostus- ja rakennusprojekti on edennyt siihen pisteeseen, että Laakso kentän takaysin osalta uusittuja tiipaikkoja päästään nykyisen aikataulun mukaan avaamaan parin viikon sisällä par 4/5-väylien (10,16,17,18) osalta. Par 3 -väylien kanssa joudumme vielä hieman odottamaan, jotta varmistetaan kulutuksen kestävyys. Kylmän alkukevään johdosta siirtonurmen saamisessa on ollut viivettä mutta 26.5. saamme vihdoin tuoreet siirtonurmet 1500m2, jotka levitetään välittömästi tiipaikoille (10,11,12,13,16 ja 2). Näiden siirtonurmien osalta juurtumisaika on arviolta 4–5 viikkoa, joten parhaassa tapauksessa uudet alueet ovat käytettävissä juhannuksena.

Viikoilla 22 ja 23 viimeistellään Laakson etuysin kunnostettavia tiipaikkoja (1, 5 ja 8). Kun Laakso on viimeistelty siirtyvät työt Masterin puolelle, jonka osalta tarkkaa suunnitelmaa viimeistellään parhaillaan. Suunnitelman osalta tärkeimpinä asioina ovat aikataulutus ja työjärjestys erityisesti huomioiden kentän pelattavuuden remontin eri vaiheissa. Kokonaisuudessaan tiipaikkaremontti on kauden top 1 -projekti ja vaatii aikaa sekä resursseja. Lopputulos tulee eittämättä viemään Talmaa eteenpäin golfkeskuksena (tiipaikkojen kunto, kentänhoito, visuaalinen ilme) ja mahdollistamaan tiipaikkojen monipuolisen hyödyntämisen koko pelaajakunnalle.

Muuta huomioitavaa
Viikolle 24 on suunniteltu suoritettavaksi molemmilla pääklubin kentillä ilmastusprojekti. Tämä tarkoittaa väylien holkitusta, sekä viheriöiden ja tiipaikkojen tapitusta. Tarkka ajankohta ja vaikutukset pelaamiseen informoidaan erillisissä julkaisuissa.

Hyvää kesää ja loistavaa alkanutta golfkautta toivottaa kenttätoimikunta!

Jukka Happonen
kenttätoimikunnan puheenjohtaja