Laakso 1:n uudistus

GT Oy, Kenttä09.08.2023

Edit 9.8.2023

Laakso 1:n uudistus on työn alla ja se jatkuu kauden 2023 aikana.

Uudistus koskee lähinnä väylän viheriötä, mutta samalla kohdistetaan myös väylän loppupää uuteen viheriöön ja laajennetaan vesiestettä. Uusi viheriö ja bunkkeri on jo muotoiltuna ja kylvetttynä valmiiksi. Uusi viheriö otetaan käyttöön myöhemmin kauden 2023 aikana tai kauden 2024 alussa. Alueelta on myös kaadettu puita sekä uuden viheriön tieltä, että vesiesteen ympäristöstä. Vesiesteen laajennus on merkitty kuvaan suuntaa-antavana.

Ongelmalliseksi koettu erittäin kalteva vanha viheriö poistuu käytöstä. Viheriön siirto parantaa väylän pelattavuutta, kun dogleg-väylän kakkoslyönti ei ole enää kohtuuttoman pitkä. Väyläpituudet eivät uudistuksen yhteydessä juurikaan muutu, koska tiipaikat siirtyvät taaksepäin kun uusi viheriö otetaan käyttöön.

Laakso 1:n vanha viheriö säilyy pelattavana niin kauan, kunnes uusi viheriö on otettu käyttöön.

Uusi viheriö reunaalueineen on merkitty sinivalkoisin paaluin. Vesiesteen puoli valmistui ja otettiin käyttöön 9.8. Samalla poistettiin paikallissäännöistä drop zonet ja pallojen noutamisen kieltävä sääntö.

Tämän uutisen yhteydessä oleviin kuviin ja toteutukseen voi tulla muutoksia, mikäli rakennusvaiheessa jokin esiin tuleva merkittävä seikka niin vaatii.