Lyöntipaikkojen peruskorjaus alkaa Laakson takaysiltä

Kenttä31.08.2020

Golf Talmassa aloitetaan tulevana keskiviikkona 2.9. lyöntipaikkojen peruskorjaus. Pelaajilta saadun ja kerätyn palautteen perusteella tärkein kehittämiskohde Golf Talmassa on Master- ja Laakso-kenttien lyöntipaikat. Peruskorjaus aloitetaan Laakson väyliltä numero 10-18. Aloitamme työn väylän numero 18 lyöntipaikoista.

Peruskorjauksen tavoitteena on parantaa lyöntipaikkojen laatua. Korjaussuunnitelma on tehty erikseen Laakso- ja Master-kenttien jokaisen väylän jokaiselle tiipaikalle. Osa tiipaikoista tehdään kokonaan uudestaan tavoitteen saavuttamiseksi ja osalle tiipaikkoja riittää pelkästään kastelujärjestelmän uusiminen. Toimimme siis kunkin tiipaikan osalta tarpeen mukaisesti.

Korjauksessa uusimme jokaisen tiipaikan kastelujärjestelmän. Niillä tiipaikoilla missä korjaustarve on suurempi, mm. poistamme nykyisen tiipaikan pintakerroksen, tasoitamme/suoristamme lyöntipaikan, lisäämme uuden kasvukerrosmaa-aineksen ja pinnoitamme lyöntipaikan uudella siirtonurmella.

Melko useilla lyöntipaikoilla yksi ongelmista on ollut lyöntipaikan pieni koko, jolloin pelaaja- ja kierrosmäärien ollessa suuria, kova kulutus on kohdistunut liian pienelle pinta-alalle. Tiipaikkojen suurentamisella valituilla lyöntipaikoilla saamme tasattua kulutusta laajemmalle alueelle eli saamme lisää ”tiipallojen” siirtopaikkoja, jolloin aina kulloinkin käytössä ollut kohta pääsee ”huilaamaan” ja ruoho kasvamaan ja palautumaan paremmin.

Rakennamme myös muutamia kokonaan uusia lyöntipaikkoja punaisilta pelaaville pelaajille. Olemme havainneet, että punaisilta kenttää pelataan liian pitkänä ja varsinkin tietyt väylät ovat kohtuuttoman vaikeita. Pelaajien asiakaskokemuksen parantamiseksi rakennamme uusia tiipaikkoja ja siten saamme muutettua kenttiämme palvelemaan pelaajien tarpeita paremmin ja parannettua myös monien väylien pelattavuutta. Lyhennämme muutamaa väylää ja kentän kokonaispituutta myös keltaisilta ja sinisiltä pelaavien osalta pelikokemuksen ja väylien pelattavuuden parantamiseksi.

Jatkamme lyöntipaikkaremonttia niin pitkälle tämän vuoden syksyyn, kuin sää sallii. Remonttia jatketaan tulevalla kaudella 2021 myöhemmin päätettävän aikataulun mukaisesti. Remonttia tehdään kokonaisuudessaan kunnes molemmat kentät on saatu valmiiksi. Remontin kokonaiskestoa on vielä vaikea arvioida, koska näemme etenemisvauhdin nyt, kun pääsemme remontin aloittamaan.

Nyt kun aloitamme Laakson ”takaysiltä”, sitä voidaan kuitenkin pelata samaan aikaan remontin kanssa. Toki kulloinkin remontissa oleva väylä pitää pelata poikkeusjärjestelyin niistä kohdista minne eri väriset ”tiipallot” on kulloinkin remontista johtuen sijoitettu. Niiden tiipaikkojen osalta mihin teemme isompaa remonttia, ja joissa siten vaihdetaan kasvukerrokset, ja ne siirtonurmetetaan, tulee siirtonurmen antaa juurtua hyvin, joten niiden palauttaminen peliin kestää hieman pidempään. Ne lyöntipaikat missä remontti on lähinnä kastelujärjestelmän uusiminen, pystytään palauttamaan välittömästi remontin tekemisen jälkeen pelaajien käyttöön.

Remontista johtuen Laakson takaysi ei ole nyt väliaikaisesti tasoituskelpoinen.

Pahoittelemme remontinaikaisesta työstä pelaajille aiheutuvaa haittaa.