Master 1:n väylän uudistaminen

Kenttä09.04.2021

Master-kentän 1. väylällä on pidetty 24.3. arkkitehti Lassi-Pekka Tilanderin kanssa katselmus, jossa käytiin läpi väylän uudistamisen tilannetta ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Master 1:n uudelle väylälle tarvittavat maamassat on nyt suurimmilta osin saatu ja otettu vastaan. Uuden väylän karkea muotoilu ja sijainti on tehty.

Seuraavaksi väylälle tuotujen maiden annetaan painua rauhassa kuluvan kesän ja talven 2021-2022 ajan, jotta väylän pohjasta saadaan riittävän tiivis. Keväällä 2022 tehdään väylän lopullinen muotoilu, ”kytketään” se vanhaan väylään, asennetaan kastelujärjestelmä, salaojat ja kaivot, tehdään lopullinen pintamuotoilu sekä tuodaan kasvukerros, joka kylvetään. Uusi väylä otetaan käyttöön kaudella 2023.