Osakekirjoista luopuminen etenee

Info09.10.2018

Golf Talma Oy on päättänyt luopua yhtiössä käytössä olevista painetuista osakekirjoista.

Täysin sähköiseen rekisteriin siirtymisellä pyritään tehostamaan toimintaa kauppojen ja muiden osakesaantojen yhteydessä sekä helpottamaan tilanteita, joissa osakekirja on osakkaalta syystä tai toisesta vuosien saatossa päässyt katoamaan. Osakkaiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin painetuista osakekirjoista luopuminen ei vaikuta millään tavalla.

Yhtiö keräsi osakkailta syyskuun loppuun mennessä 428 kpl osakekirjoja. Nämä osakekirjat mitätöitiin Golf Talma Oy:n hallituksen kokouksessa 8.10.2018.

Kaikkia niitä osakekirjoja, joita ei yhtiölle palautettu, haetaan mitätöitäviksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Yhtiö tekee hakemuksen loppuvuoden aikana. Päätös saataneen hakemuksen jättämisestä noin kolmen kuukauden kuluttua.

Mistä omistuksen näkee?

Osakas näkee osakasluetteloon merkityn omistuksensa kirjautumalla omilla tunnuksillaan NexGolf- järjestelmään. Tieto löytyy valitsemalla ylävalikosta ’OMA NEXGOLF’ ja tämän jälkeen valitsemalla vasemman laidan valikosta ’Osakkeet’. HUOM! Kun osakkeella on useampi omistaja, näkyy osake NexGolfissa vain yhden omistajan tiedoissa.

Miten osakkeella tehdään kauppaa tai muita oikeustoimia tästä eteenpäin?

Golf Talman osakkeet voivat olla kauppojen tai muiden oikeustoimien (lahjoitus, perintö, ositus jne.) kohteena tästä eteenpäin aivan kuten ennenkin. Ainoa ero on, että osakekirjoja ei enää ole. Näin ollen edelleenkin saannon merkitsemiseksi osakasluetteloon pitää yhtiölle toimittaa kaikki tarvittavat dokumentit, kuten kauppojen ollessa kyseessä kauppakirja sekä verottajan leimaama varainsiirtoverolaskelma.