Osakkaan ajanvarausoikeuksiin muutos

Ajanvaraus, Info24.11.2021

Osakkaiden ajanvarausoikeudet muuttuvat. Tähän asti ilman nimettyä pelioikeutta oleva osakas on voinut varata lähtöaikoja aikaisimpana mahdollisena ajankohtana mutta tämä ei enää ole mahdollista.

Voimassa olevat ajanvarausoikeudet löytyvät täältä.

Muutoksen taustalla on vuoden 2021 alussa Golf Talma Oy:n hallituksen tilaama oikeudellinen lausunto, joka koski ajanvarausoikeuksien muutosmahdollisuuksia siten, että osakkailla olisi mahdollisuus varata lähtöaikoja ennen pelioikeutettuja. Lausunnon perusteella ajanvarausoikeus kuitenkin kuuluu pelioikeuteen ja siirtyy sille, joka osakkeen pelioikeutta kunakin vuonna käyttää. Näin ollen ilman pelioikeutta olevalla osakkaalla ei voi olla samoja ajanvarausoikeuksia kuin pelioikeuden käyttäjillä, koska muutoin aikaisimman mahdollisen varausoikeuden käyttäjät ”monistuisivat” ja heitä olisi enemmän kuin yhtiön osakkeissa yhteensä on pelioikeuksia.