Osakkaan oikeudet myös osaomistajille

(tyhjä)29.05.2015

Hinnaston mukaisia osakkaille suunnattuja etuja ja alennuksia voi jatkossa hyödyntää myös kaikki ne osakerekisterin mukaiset
osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 50% osuuden osakkeesta.

Aikaisemman tulkinnan mukaan osakkaan oikeudet annettiin niissä tapauksissa missä osakkeella on useampi omistaja, vain ensisijaiselle omistajalle, joka tuli määritellä ennen kauden alkua.

Muutoksella halutaan yhdenmukaistaa ja selkeyttää käytäntöjä sekä vahvistaa osakkeen omistamisen etuja.