Palauttamattomat tuloskortit viikkokilpailuissa

(tyhjä)05.06.2015

Kuluvan kauden viikkokilpailuissa on ollut nähtävissä jo edellisilläkin pelikausilla esiintynyt valitettava ilmiö. Joillakin pelaajilla näyttää olevan tapana jättää tuloskortti palauttamatta, jos kilpailu ei ole mennyt aivan toiveitten mukaan. Tällainen toiminta ei ole millään muotoa golfin rehellisten ja lajia sekä kilpakumppaneita kunnioittavien periaatteiden mukaista, mutta sen lisäksi se voi vaikuttaa paitsi henkilön itsensä myös muiden samaan kilpailuun osallistuneiden tasoituksiin.

Kaikissa Golf Talma ry:n järjestämissä kilpailuissa lasketaan nk. CBA-kerroin osallistujien pelaamien tulosten perusteella. Tämä kerroin kuvastaa sitä kuinka hyvin pelaajapopulaatio on onnistunut pelaamaan omiin tasoituksiinsa nähden. Mitä huonommin on onnistuttu, sitä negatiivisempi kerroin on. Huonoimmillaan kerroin on –4, ja silloin mahdolliset tasoitusmuutokset koskettavat ainoastaan niitä pelaajia, joiden tasoitus korjauksen jälkeen laskee. Kenenkään tasoitus ei siis tuolla kertoimella nouse.

CBA-kertoimen määräytymiseen vaikuttaa siis koko pelaajapopulaation suoritus ko. kilpailussa. Nyt kun osa pelaajista jättää tuloskorttinsa palauttamatta, heidän tuloksensa jää pois laskennasta ja kerroin saattaa olla erilainen kuin se olisi, jos kaikki tulokset olisivat mukana laskennassa. Niinpä yksikin palauttamaton tuloskortti voi pahimmillaan vaikuttaa usean muun kisaan osallistuneen pelaajan tasoitukseen.

Palauttamaton tuloskortti voi myös vaikuttaa pelaajan omaan tasoitukseen, etenkin kun palauttamattomia tuloskortteja kertyy monta. Vuosittain tehtävässä AHR-tarkistuksessa pelaajan tasoituskelpoisten tulosten mediaani on määräävässä asemassa mahdollista tasoituskorjausta ajatellen. Jos huonot tulokset jätetään pois laskennasta, niin pelaajan tasoitus ei korjaudukaan kohti oikeaa (korkeampaa) tasoaan. Tällä taasen on jälleen merkitystä pelaajapopulaation CBA-kerrointa laskettaessa, koska kyseinen laskenta perustuu pelaajien tasoituksen antamaan odotusarvoon. Tätä kautta yksittäisen pelaajan palauttamattoman tuloskortin vääristämä tasoitus vaikuttaa CBA-kertoimeen ja sitä kautta muidenkin kilpailijoiden tasoituslaskentaan ja tasoituksiin.

On ymmärrettävää, että tuloskortin palauttaminen voi poikkeustapauksissa unohtua. Sen sijaan toistuva ’unohtaminen’ ei ole sen paremmin ymmärrettävää kuin hyväksyttävääkään yllä kuvatuista syistä johtuen. Siksi Golf Talman kilpailu- ja tasoitustoimikunta on päättänyt seuraavaa koskien viikkokilpailuja:

– Kilpailu- ja tasoitustoimikunta pitää kirjaa jokaisesta palauttamattomasta tuloskortista
– Ensimmäisellä kerralla pelaajaan ei olla yhteydessä, mutta asia rekisteröidään
– Toisella kerralla pelaajaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja pyydetään selvitystä, joka tulee toimittaa ennen osallistumista seuraavaan osakilpailuun. Puuttuva selvitys estää osallistumisen ko. osakilpailuun
– Kolmas palauttamaton tuloskortti ilman perusteltua syytä johtaa hylkäämiseen kyseisen kauden koko viikkokilpailusta

Joillakin henkilöillä on tätä kirjoitettaessa jo kaksi tai useampia palauttamattomia tuloskortteja. Heidän kohdallaan seuraava kerta tarkoittaa selvityspyyntöä ja sitä seuraava hylkäämistä tämän kauden viikkokilpailuista.

3.6.2015
Golf Talma ry
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta