Syksyn kokousten ajankohdat

(tyhjä)15.10.2015

Syksyllä sekä Golf Talma Oy että Golf Talma ry pitävät kokoukset.

Golf Talma ry:n syyskokous pidetään perjantaina 20.11.2015 klo 18.00 alkaen klubitalolla.

Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan tilikauden vuosi- ja liittymismaksut, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, kapteeni sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Golf Talma Oy:n syksyn yhtiökokous pidetään tiistaina 24.11.2015 klo 18.00 alkaen klubitalolla.

Syksyn yhtiökokouksessa päätetään vastikemaksu, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä käsitellään hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Molempien kokousten viralliset kokouskutsut sekä aineistot julkaistaan lähempänä kokouksia.